Rýmoslav — Oslavné básničky s rýmy

Sváteční procházka

26. 12. 2013 V popředí řada stromů s útlými kmeny. V pozadí hrad a napravo od něj prosvítá mezi stromy silná záře.

Nechal jsem se na provázku
odvézt hezky na procházku.
Ať je svátek nebo není,
les je vždycky nafintěný.

Jedna větev, druhá, třetí,
zimní vzdoušek vzduchem letí
a na zemi spousta hlíny,
všude melou Boží mlýny.

Za patnáctým stromem vlevo,
vyschlá tůňka a ticho jak když řežou dřevo,
ale až sem půjdu na svátek upálení Husa,
bude tu voda a stromům bude mleti pusa.

Děti potají v lese krájí jablíčka,
však význam vánočních zvyků zná už jen babička
a tu nechali doma dívat se na pohádky,
přeji všem zvířátkům nádherné svátky!

Listování

Doporučená básnička

Padlý průkopník aviatiky